Kemikalier og lovgivning


 

KURSER

DATO STED
Klassificering og mærkning af kemiske blandinger
Grundkursus i CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

25. september 2018

Hørsholm

Godkendelse af biocidholdige produkter
Kravene under BPR, biocidproduktfamilier og konsortier

Kurset kommer igen i 2018
 
IUCLID 6, SPC Editor and R4BP 3 for biocides
Preparing dossiers for biocidal products

  Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.
IUCLID 6 for REACH registrations
Preparing dossiers for REACH authorisation

  Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.
QSAR - A tool to fill (eco)toxicological data gaps
Introduction to the OECD QSAR Toolbox

  Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.
Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 1 dag
Dokumentation af sikker brug

Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 2 dage 
Leverandørkæden og blandinger


Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

 

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com