Kemikalier og lovgivning


 

KURSER

DATO STED
Godkendelse af biocidholdige produkter
Kravene under BPR, biocidproduktfamilier og konsortier

18. maj 2017
Middelfart

IUCLID 6, SPC Editor and R4BP 3 for biocides
Preparing dossiers for biocidal products

19. maj 2017

Middelfart

IUCLID 6 for REACH registrations
Preparing dossiers for REACH authorisation

Ny kursusdato på vej

QSAR - A tool to fill (eco)toxicological data gaps
Introduction to the OECD QSAR Toolbox

1. juni 2017
Hørsholm
Produktanmeldelse af kemikalier i Danmark
Gratis webinar - holdes på engelsk
19. september
Klassificering og mærkning af kemiske blandinger
Grundkursus i CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

26. september 2017

Hørsholm

Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 1 dag
Dokumentation af sikker brug

Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 2 dage 
Leverandørkæden og blandinger


Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

 

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com