Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 2 dage


Leverandørkæden og blandinger

Første dag af dette todages kursus svarer til kurset om Eksponeringsscenarier og eSDS, 1 dag, der handler om Dokumentation af sikker brug. Læs mere om dag 1 her.

Anden dag af kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheder, især formulatorer under REACH, som selv placerer nye kemiske produkter på markedet. Dette indebærer, at man skal tage højde både for egen og kunders brug af produkterne og dermed udarbejde udvidede sikkerhedsdatablade.

Vi gennemgår virksomhedens forpligtelser til information af leverandørkæden og til at sikre, at indholdet i det udvidede sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med de vedhæftede eksponeringsscenarier. Vi fokuserer især på udfordringerne ved blandinger, og du vil lære, hvordan man udarbejder eksponeringsscenarier for blandinger.

En stor del af dagen bruges på øvelser samt gennemgang og diskussion af et konkret eksempel på et eksponeringsscenarie for en blanding.

Målgruppe 
Virksomheder, især formulatorer under REACH, som selv placerer nye kemiske produkter på markedet. Det er en forudsætning, at du kender til klassificering og mærkning af farlige stoffer og har erfaring i at læse og forstå (evt. at udarbejde) sikkerhedsdatablade.

Efter kurset kan du

  • udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad ud fra et eksponeringsscenarie 
  • udarbejde eksponeringsscenarie for en blanding

Form
Kurset veksler mellem teori og løsning af praktiske opgaver.

Dato og sted
Kurset holdes på forespørgsel, fx som virksomhedstilpasset kursus.

Bemærk, at dag 2 ikke kan tages separat.

Flere oplysninger
Vibeke Salmon 
Tlf.: 4516 9144
ves@dhigroup.com


Vil du vide mere?

Lisbeth Schomacker

ls@dhigroup.com

Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt