Godkendelse af biocidholdige produkterKravene under BPR, biocidproduktfamilier og konsortier

På kurset gennemgår vi kravene til ansøgning om godkendelse af biocidholdige  produkter under EU’s biocidforordning (BPR), så du vil kunne skelne mellem de forskellige ansøgningsformers muligheder. Efter kurset ved du, hvad der skal til for at lave en komplet ansøgning om godkendelse af et biocidholdigt produkt.

Vi vil desuden gå i dybden med biocidproduktfamilier, konsortier, datakrav og IT værktøjerne. Der kan efter ønske fra deltagerne stilles skarpt på særlige områder og problemstillinger. 

Biocidholdige produkter er kommercielle produkter, som har til formål at dræbe eller hæmme skadelige organismer. Gruppen af biocidholdige produkter dækker et bredt spektrum af produkter, herunder desinfektionsmidler (hånd- og overflade-desinfektion), konserveringsmidler (træbeskyttelse, in-can), midler til skadedyrsbekæmpelse (rotte- og insektmidler) samt andre produkter (fx bundmaling til skibe og balsameringsvæsker). 

Kursusindhold

  • Krav og tidslinjer for at opnå markedstilladelse på det europæiske marked
  • Gennemgang af forskellige ansøgningsprocedurer for godkendelse (national godkendelse, gensidig anerkendelse, forenklet godkendelsesprocedure og godkendelse af identiske produkter m.m.)
  • Biocidproduktfamilier
  • Mulighederne indenfor konsortiedannelse 
  • Krav til data og dokumentation 
  • Brugen af programmerne R4BP 3 (Register for Biocidal Products), IUCLID 6 og SPC Editor 
  • Nyeste viden på biocidområdet på nationalt og EU-plan

Via forskellige cases vil du lære, hvad en ansøgning indeholder, og hvordan du skal strukturere ansøgningsprocessen for et biocidholdigt produkt. Du vil desuden få praktisk viden om de forskellige ansøgningsmuligheder. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til virksomheder, som producerer og markedsfører biocider og biocidholdige produkter samt til virksomheder, hvis produktion er stærkt afhængig af biocidholdige produkter. Dele af undervisningsmaterialet kan være på engelsk.

Undervisere
Michael Fink, cand. scient. (biologi). Michael har arbejdet med biocider og biocidlovgivning i flere år og har bred erfaring i at udarbejde ansøgninger og i at føre klienter i ind- og udland gennem ansøgningsprocessen.

Thit Aarøe Mørck, toksikolog. Thit har stor erfaring med toksikologiske risikovurderinger, inkl. vurderinger af biocidprodukter og biocidaktivstoffer samt erfaring med at udarbejde Product Assessment Reports (PAR) og biociddossiers. 

Dato og sted
Onsdag den 8. maj 2019. 

DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Pris
DKK 4.700,00 ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning, kursusmaterialer og kursuscertifikat.

Tilmeldinger
Vibeke Salmon
Tel.: 4516 9144
ves@dhigroup.com

Tilmeldingsfristen er senest 2 uger inden kursusdato. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset. 
Din tilmelding er bindende, når der er mindre end 3 uger til kursets afholdelse. 
Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse ved for få deltagere.

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com