Klassificering og mærkning af kemiske blandinger

Kursus i CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

På dette kursus lærer du at klassificere en kemisk blanding efter beregningsmetoden. Desuden lærer du reglerne for faremærkning, herunder krav til piktogrammer, H- og P-sætninger samt supplerende oplysninger. 

I EU er reglerne for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier fastsat i CLP-forordningen. Kemiske stoffer har skullet klassificeres i henhold til CLP siden 1. december 2010. Blandinger har skullet klassificeres i henhold til CLP fra den 1. juni 2015. 

Dette endagskursus henvender sig til dig, der har brug for at kunne klassificere kemiske blandinger eller gerne vil være i stand til at tjekke de klassificeringer og mærkninger, du modtager fra dine leverandører.

Kursusindhold

  • Klassificering af kemiske blandinger efter beregningsmetoden
  • Grundprincipperne for klassificering af rene stoffer
  • Mærkning af kemiske stoffer og blandinger

Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser under vejledning.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset henvender sig til alle, der skal klassificere og mærke kemiske blandinger - det gælder, hvad enten du er producent, importør, downstream-bruger eller distributør. Kurset er også relevant, hvis du gerne vil have bedre forudsætninger for at kunne vurdere de oplysninger, du får fra dine kemikalieleverandører.

Dette kursus er målrettet dig, som allerede kender principperne for klassificering og mærkning, men som har brug for at få genopfrisket eller uddybet din viden. 

Kursusleder
Helle M. Andersen, civilingeniør (kemi). Ekspert i klassificering og mærkning, herunder CLP og GHS. Bred erfaring i international kemikalielovgivning.

Dato og sted
Tirsdag den 24. september 2019. 

DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Pris
DKK 3.900,00 ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning og kursusmaterialer samt kursuscertifikat.

Tilmelding
Vibeke Salmon 
Tel.: 4516 9144
ves@dhigroup.com

Tilmeldingsfristen er senest 2 uger inden kursusdato. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset. 
Din tilmelding er bindende, når der er mindre end 3 uger til kursets afholdelse. 
Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse ved for få deltagere.


Vil du vide mere?

Lisbeth Schomacker

ls@dhigroup.com


Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt