Produktanmeldelse af kemikalier i Danmark


De fleste kemiske stoffer og blandinger på det danske marked, som anvendes erhvervsmæssigt, er underlagt reglerne om produktregistrering. 

På dette gratis webinar får du svar på hvilke stoffer og produkter, der er omfattet af reglerne, hvem der skal anmelde samt hvilke oplysninger, der skal anmeldes til Arbejdstilsynets produktregister. Vi kommer også ind på den nye procedure for anmeldelse, der trådte i kraft den 1. april 2017.

Målgruppe: Webinaret afholdes på engelsk og henvender sig især til danske og udenlandske producenter, leverandører og importører af kemikalier til erhvervsmæssig anvendelse i Danmark.

Dato: Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 14:00 -15:00

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com


Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt