Kemikalier og lovgivning

 

KURSER OG WEBINARS

DATO STED
Klassificering og mærkning af kemiske blandinger
Grundkursus i CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

25. september 2018

DHI, Hørsholm

Webinar: Produktanmeldelse af kemikalier i Danmark
(Notification of chemical products in Denmark)
2. oktober 2018 Online, holdes på engelsk
Godkendelse af biocidholdige produkter
Kravene under BPR, biocidproduktfamilier og konsortier

15. november 2018

DHI, Hørsholm

IUCLID 6, SPC Editor and R4BP 3 for biocides
Preparing dossiers for biocidal products

  Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.
IUCLID 6 for REACH registrations
Preparing dossiers for REACH authorisation

  Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.
QSAR - A tool to fill (eco)toxicological data gaps
Introduction to the OECD QSAR Toolbox

  Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.
Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 1 dag
Dokumentation af sikker brug

Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 2 dage 
Leverandørkæden og blandinger


Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

 


Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com


Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt