Allergener i fødevarerRisikohåndtering i fødevareindustrien

På dette kursus får du viden om, hvordan man kontrollerer allergener i en fødevareproduktion på den mest optimale måde. Du vil desuden høre om, hvordan risikohåndteringen af allergener integreres i den almindelige risikoanalyse.

Man kan være allergisk overfor uendeligt mange ting, men visse allergener giver særligt hyppigt anledning til problemer. Derfor er der krav om særlig mærkning af fødevarer, der indeholder allergener. Det kan f.eks. være fødevarer som mælk, hvede, æg, skaldyr, fisk, selleri eller sennep. For allergikere er det vigtigt, at mærkningen er til at stole på, da en fejltagelse i nogle tilfælde kan give dødelig udgang.

For fødevarevirksomheder kræver det en stor indsats at holde styr på forekomsten af allergener i produktion, pakning og mærkning. Vi guider dig gennem hele processen – fra identifikation af allergener til at træffe de fornødne foranstaltninger og opfylde kravene til mærkning.

Kursusindhold

  • Hvad er fødevareallergi, og hvilke allergener er der tale om?
  • Hvorfor er det så svært at finde en grænseværdi?
  • Risikoanalyse af en fødevareproduktion med hensyn til allergener.
  • Kritiske elementer: personale, leverandører, råvarer, udstyr og indretning, fremstillingsproces, forbrugerinformation, produktudvikling og –ændringer samt dokumentation.
  • Hvad gik galt, og hvordan kan vi forbedre det?
  • Hvad skal der til for at få en undtagelse fra mærkningspligt?

Kurset er en blanding af teori og opgaver, der løses i grupper.

På kurset får du en mappe med relevante lovtekster og vejledninger.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset henvender sig til ansatte i fødevarevirksomheder, lige fra ingredienser til færdigpakkede fødevarer. Det vil typisk være kvalitets- og driftsansvarlige. Vi forudsætter, at du kender til almindelig risikoanalyse og HACCP.

Hvis du har særlige problemstillinger, du gerne vil have behandlet på kurset, vil der være mulighed for dette.

Tid og sted
Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

Nærmere oplysninger
Vibeke Salmon 
Tlf.: 4516 9144
ves@dhigroup.com

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com