ABC-vurderinger


Vurdering af organiske stoffer i spildevand

På dette kursus bliver du fortrolig med metoden til at foretage ABC-vurderinger af organiske stoffer. Du lærer, hvor du skal søge efter de nødvendige oplysninger, og hvordan du strukturerer, skaber overblik og vurderer de indsamlede data.

Du vil desuden lære, hvordan du kan fastsætte en grænseværdi for afledning til kloak på baggrund af vandkvalitetskrav og vandkvalitetskriterier.

ABC-metoden i Miljøstyrelsens tilslutningsvejledning er en metode til at vurdere organiske stoffers miljøfarlighed. Metoden bygger på en inddeling af stoffer i tre kategorier på baggrund af stoffernes potentielle humane skadevirkning, deres biologiske nedbrydelighed og potentielle effekt over for vandlevende organismer. Metoden bliver bl.a. anvendt i forbindelse med fastsættelse af vilkår i tilslutningstilladelser.

Kursusindhold

  • Grundig indføring i tilslutningsvejledningens metode til at vurdere miljøfarligheden af organiske stoffer i spildevand.
  • Redskaber til at strukturere vurderingen og søge informationer om stoffernes potentielle humanskadelige virkning, biologiske nedbrydelighed og potentielle effekter over for vandlevende organismer.
  • Gennemgang af tilslutningsvejledningens metode til at fastsætte grænseværdier for afledning til kloak på baggrund af vandkvalitetskrav og vandkvalitetskriterier.

Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser, som løses i grupper under vejledning.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med organiske stoffer i spildevand, og som ønsker en bedre baggrund for at kunne foretage miljøvurderinger af stofferne, fx medarbejdere i kommuner, virksomheder og på renseanlæg.

Kurset kræver basalt kendskab til økotoksikologi og økotoksikologiske grundbegreber. 

Undervisere
Kristina Buus Kjær, rådgiver om regulering af industrispildevand og ABC-vurdering af organiske stoffer i spildevand, samt Tina Slothuus, rådgiver om risikovurdering af kemikalier.

Dato og sted
Kurset kommer igen i 2019. 

DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Pris
DKK 4.600,00 ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning, kursusmaterialer samt kursuscertifikat.

Tilmelding
Vibeke Salmon
Tel.: 4516 9144
ves@dhigroup.com

Tilmeldingsfristen er senest 2 uger inden kursusdato. Hvis der er ledige pladser, tager vi imod tilmeldinger indtil dagen før kurset. 
Din tilmelding er bindende, når der er mindre end 3 uger til kursets afholdelse. 
Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse ved for få deltagere.

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com