Genanvendelse af emballage


Emballage af genanvendte materialer

Bemærk, at dette kursus er forbeholdt medlemmer af GL, Gymnasieskolernes Lærerforening

Formål
Formålet med dette kursus er at give inspiration til undervisningstemaer om, hvordan indkøb og brug af produkter og materialer kan påvirke forsyningskæden for emballage. Hensigten er at fange gymnasielevernes interesse for cirkulær økonomi og de erhverv, der arbejder med innovation og design af bæredygtige produkter og varekæder. 

Indhold

Som følge af en øget global vækst og velstand er brugen af produktemballage inden for mange sektorer eksploderet gennem de sidste årtier. I takt med at fx nye teknologier mindsker madspild og øger fødevarernes holdbarhed til gavn for den stadigt voksende globale befolkning, stilles der stadig større krav til produkternes bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer og råvarer. 

Kurset vil inspirere underviserne til at sprede budskabet, at ”affald” ikke bare er affald, men en vigtig ressource, som vi skal blive bedre til at udnytte. 

Med udgangspunkt i genanvendelse af plast- og papir/papemballage sættes fokus på det cirkulære kredsløb gennem globale forsyningskæder.

Temaer som vil blive behandlet under kurset er:
  • Hvilken plast- og papir/papemballage kan genanvendes, og hvilke forudsætninger skal være opfyldt forud for genanvendelsen.
  • Hvilken miljømærker findes der på det globale marked – p.t. findes der globalt +450 forskellige miljømærker.
  • Hvilken lovgivning skal man opfylde afhængig af type af emballage? Kan og må man bruge genanvendt plast beregnet til fødevarekontakt? 
  • Hvordan kan man tænke miljø og sundhed ind i produktdesign?
  • Hvilke problemer frembyder brug af genanvendt papir til emballage?
  • Hvordan kan man regne ud, hvad der kan afgives af stoffer fra emballagen til fx kosmetik eller fødevarer?    

Arbejdsform 
Arbejdsformen vil være foredrag, oplæg, gruppearbejde og øvelser. Kursisterne skal medbringe egen computer.

Målgruppe
Kurset er målrettet gymnasie- og HF-lærere med fagene biologi, kemi, matematik, design eller samfundsfag.
Kurset henvender sig til fagene biologi, kemi, matematik, design, samfundsfag.
Max 20 deltagere. Deltagere må meget gerne oplyse om fagkombinationer, således at kurset kan målrettes efter dette.

Undervisere
Seniortoksikolog, Helle Buchardt Boyd, DHI
Forsknings –og innovationschef, Margrethe Winther-Nielsen, DHI
Senior kemiingeniør, Dorte Rasmussen, DHI
Toksikolog, Daniel Vest Christophersen, DHI
Økotoksikolog, Tina Slothuus, DHI
Akademiingeniør – Kemi, Kirsten Bogtoft Møller, DHI

Tid og sted

Tirsdag den 10. april 2018, kl.10:00-15:00
DHI, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Pris 300 kr. inkl. frokost og kursusmateriale. 

Tilmelding
Senest onsdag den 4. april 2018 til Vibeke Ewald Salmon: ves@dhigroup.com