Problematiske stoffer i medicinsk udstyr og hvordan vi undgår dem


Temamøde tirsdag den 29. august

Målgruppe: producenter, importører og indkøbere af medicinsk udstyr


Program

Kl. 12.30
Ankomst og sandwich
Kl. 13.00

Velkommen og introduktion
v/Helle Westphal, afdelingsleder, DHI

Kl. 13.10 
Nye krav til indhold og dokumentation af CMR-stoffer i medicinsk udstyr. Hvilke stoffer taler vi om og hvilke krav stiller det til producenter og importører?
v/Brian Svend Nielsen, toksikolog, DHI

Kl. 13.30 
Toksikologisk risikovurdering og biologisk evaluering, urenheder i medicin og medicinsk udstyr
v/Poul Bo Larsen, cheftoksikolog, DHI
Kl. 14.15
Pause
Kl. 14.45

Analyse af extractables fra medicinsk udstyr og de typiske udfordringer
v/Helle Stendahl Andersen, seniorspecialist, Teknologisk Institut
Kl. 15.15 Præsentation af KiK – Kemi i Kredsløb og brug af KiKs værtøjer til problematiske stoffer. Hvor findes stofferne og hvordan identificeres de?
v/Henriette Christiansen, seniorrådgiver, DHI
Kl. 15.45 

Virksomhedscase: Udfordringer ved substitution af problematiske stoffer  
v/Annette Bitz, Clinical Research and Senior Biosafety Specialist, AMBU
• Substitution af phthalat som blødgører i et device. AMBUs erfaringer fra et konkret substitutionsprojekt.
• Udfasning af CMR-stoffer og tanker om virksomhedens håndtering af de nye krav. 
Kl. 16.30 

Orientering om KiK, hvilke muligheder er der for at få et virksomhedsprojekt
v/innovationschef Margrethe Winther-Nielsen, DHI
Kl. 17.00
Afslutning og networking med lidt til ganen

Dato og tid
29. august 2017
Kl. 13.00 - 17.30

Sted
Søhuset Konferencecenter
Venlighedsvej 10
2970 Hørsholm

Se, hvordan du kommer til Søhuset her

Tilmelding
Vibeke Ewald Salmon: ves@dhigroup.com senest den 23. august 2017

Mødet er gratis, men ved udeblivelse uden forudgående afbud opkræver vi et no-show gebyr på 500 kr.
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til arrangementet.

Arrangør
DHI i samarbejde med partnerskabet Kemi i Kredsløb