Toksikologiske risikovurderingerGrundkursus

En toksikologisk risikovurdering er en undersøgelse af, om kemiske stoffer kan have sundhedsskadelige virkninger på mennesker. Det drejer sig om stoffer, som forekommer i fx:

  • Fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
  • Kosmetik
  • Lægemidler
  • Legetøj og forbrugerprodukter
  • Jord

Disse kemiske stoffer kan være både syntetiske og naturlige. For virksomheder, der udvikler nye produkter, bør man foretage den toksikologiske risikovurdering så tidligt som muligt i udviklingsprocessen.

På dette kursus får du indblik i, hvordan man udfører toksikologiske risikovurderinger, og du lærer, hvordan man indhenter og vurderer toksikologisk dokumentation, som skal bruges til de forskellige elementer i risikovurderingen: Identifikation af
farer; karakteristik af farer; opstilling af eksponeringsscenarier samt kvantificering af eksponeringen.

På kurset gennemgår vi følgende:

  • Toksikologiske guidelines
  • Internet databaser
  • Virksomhedscases
  • Eksempler på risikovurderinger
  • Øvelser i risikovurderinger

Kurset er en blanding af teori og opgaver, der løses i grupper.
 
Målgruppe og forudsætninger
Du skal have et grundlæggende kendskab til biologi og/eller kemi og de toksikologiske principper, men ønsker mere viden om, hvordan man foretager toksikologiske risikovurderinger.

Kurset holdes på dansk (en del af kursusmaterialet vil være på engelsk) eller engelsk.

Efter kurset
Efter kurset har du større indsigt i, hvordan man udfører toksikologiske risikovurderinger, og ved hvordan man indhenter den nødvendige dokumentation. Du kan dog ikke forvente, at du efter kurset selv vil kunne udføre toksikologiske risikovurderinger.

Tid og sted
Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

Yderligere oplysninger
Vibeke Salmon
Tlf. 4516 9144
ves@dhigroup.com


Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com