2011

25 Jan 2012Ny EU-lov om biocider til september 2013
25 Nov 2011Præsentation fra SCANCOS kosmetikkonference
08 Nov 2011DHI og SSI samarbejder om desinfektionsmidler
25 Oct 2011Life science innovations-workshop
07 Oct 2011Second Workshop on Health Claims
06 Oct 2011REACH og nanomaterialer
29 Sep 2011REACH, CLP og hvad skal jeg?
28 Sep 2011DHI Study on behalf of the European Chemicals Agency
06 Sep 2011Har traditionel kinesisk medicin en fremtid i Danmark?
06 Sep 2011Does traditional Chinese medicine have a future in Denmark?
01 Sep 2011Seminar on hygiene and health in children’s institutions
30 Aug 2011Temamøde om hygiejne og sundhed i børneinstitutioner
22 Aug 2011DHI one-stop-shopping løsning for REACH dossierer
22 Aug 2011One-stop-shopping solution for REACH registration dossiers
15 Aug 2011Workshop on Traditional Chinese Medicine
15 Aug 2011Workshop on Health Claims - 30 August
10 Aug 2011Join our Global Regulatory Compliance Seminars
05 Jul 2011DHI vinder Danida-projekt om sikkert vand til fødevarer
01 Jul 2011DHI wins Danida project Safe Water for Food
10 Jun 2011Mød os på ChemCon Asia
10 Jun 2011Meet us at ChemCon Asia
19 May 2011Seminar om kosttilskud og naturlægemidler
11 May 2011REACH workshop den 23. maj
03 May 2011Ny vejledning om mærkning og emballering
03 May 2011New Guidance on Labelling and Packaging
28 Mar 2011Toxicological impact of nanomaterials
28 Mar 2011EU kontrollerer japansk fødevareimport
28 Mar 2011EU controls Japanese food imports
25 Mar 2011Meet us at biocides conference in Germany
25 Mar 2011Mød os til biocidkonference i Köln
08 Mar 2011REACH og godkendelse af SVHC-stoffer
04 Mar 2011Ny IUCLID 5.3 version til REACH registreringer
04 Mar 2011New IUCLID 5.3 available for REACH registration
03 Mar 2011Seminar on Medical Devices 24 March
22 Feb 2011EU udfaser 6 farlige kemikalier
15 Feb 2011Fortsat højt PAH-indhold i forbrugerprodukter
14 Feb 2011Seminar om medicinsk udstyr 24. marts
11 Feb 2011High PAH contents in consumer products
07 Jan 2011First tropical ballast water test facility opens in Singapore
26 Jun 2009$name