Ny EU-lov om biocider til september 2013

25 Jan 2012  


Kommende EU-biocidlov vil betyde færre behandlede artikler og flere nanomaterialer

Så foreligger endelig teksten til EU's nye biocidlov. I november blev EU-Parlamentet og Rådet enige om den nye biocid-forordnings formulering, og nu skal de stemme om teksten i hhv. januar og marts 2012. Forordningen, som er en umiddelbart gyldig EU-lov, vil træde i kraft den 1. september 2013 og dermed afløse direktivet fra 1998.

De væsentlige punkter i det forslag, der nu skal til afstemning, omfatter i korte træk:

  • behandlede artiklers primære funktion vil være afgørende for, om de opfattes som biocidprodukter eller ej 
  • familier af biocidprodukter, der ligner hinanden, behandles i vid udstrækning, som om de var et enkelt produkt
  • nanomaterialer indføres som potentielt biocidt stof og vil blive underkastet nøje granskning 
  • ny fælles EU-godkendelse for en lang række biocidprodukter 
  • visse biocidprodukter vil være udelukket fra den fælles EU-godkendelse 
  • EU-godkendelser kan allerede udstedes fra september 2013

Det er vores vurdering, at ansøgninger om godkendelse af biocidprodukter må indsendes til EU's kemikaliemyndighed ECHA fra ca. 1. april 2012.

Ønsker du en mere udførlig gennemgang af den nye biocidlov, kan du læse mere her.

Vil du vide mere?

Michael Fink

mif@dhigroup.com

Stephen Wessels

sww@dhigroup.com