To temamøder om kemikalieeksponering og SVHC-stoffer

07 Mar 2013  


Risikovurdering af kombineret kemikalieeksponering og udfasning af SVHC-stoffer

Vores kursusprogram byder i foråret bl.a. på to højaktuelle temamøder for virksomheder, der håndterer kemikalier.

  • Det faktum, at vi udsættes for en kombination af mange kemikalier, har de senere år fået større fokus hos bl.a. myndigheder og forskere. Den 20. marts inviterer vi til temamøde om emnet: Kombineret eksponering for flere kemikalier – hvordan vurderer vi risikoen? Læs mere her.

  • Den 18. april afholder vi et temamøde om udfasning af de problematiske kemiske stoffer, de såkaldte SVHC-stoffer. På mødet har vi især fokus på, hvordan virksomhederne håndterer deres forpligtelser til information og kommunikation. Listen over særligt problematiske stoffer, der skal udfases af produkter på det europæiske marked, vokser støt og omfatter nu knap 140 stoffer. Læs mere her.

Du kan bladre i hele kursusprogrammet her.

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com