Godkendt til drikkevand – ny ordning 1. april

21 Mar 2013  


Den 1. april 2013 træder en ny ordning i kraft vedrørende godkendelse af byggevarer, der er i kontakt med drikkevand. Nogle produkter vil blive omfattet af den nye ordning; andre vil blive reguleret af fødevarelovgivningen.

Fra VA-godkendelse til GDV-godkendelse
Hidtil har vandhaner, vandrør, slanger, armaturer, ventiler, tætningsprodukter m.m. været omfattet af VA-godkendelsesordningen. Fra den 1. april skal byggevarerne tildeles mærket Godkendt til drikkevand (GDV). Kendetegnende for disse produkter er, at de er placeret inden tapstedet.

Strengere krav til afgivelse af specifikke stoffer
Princippet om at byggevarer, som er i kontakt med drikkevand, ikke må afgive sundhedsmæssigt problematiske stoffer til drikkevandet er det samme som hidtil. Men lovgivningen bag er opdateret. Det betyder bl.a., at der kommer strengere krav til afgivelse af en række kemiske stoffer fra byggevarerne. Fx er det tilladte maksimale indhold af arsen i drikkevand fra byggevarer fremover kun det halve.

En anden væsentlig ændring er at produkter, som fx anvendes til coatning af vandrør, nu er direkte omfattet af ordningen. Disse har ikke tidligere kunne få en officiel godkendelse.

Byggevarer skal være GDV-mærket fra 1. april
Byggevarer til drikkevand, der har været godkendt under den hidtidige ordning om VA-godkendelse, er fortsat gyldige og skal først fornyes, når deres nuværende godkendelse udløber. Byggevarerne skal dog senest den 1. april 2014 være mærket med det nye godkendt til drikkevand-mærke.

Drikkevandsprodukter omfattet af fødevarelovgivningen
Selv om de er i kontakt med drikkevand, vil en lang række produkter ikke være omfattet af GDV-ordningen, typisk fordi de er placeret efter tapstedet. Det drejer sig fx om vandfiltre, koldt- og varmdriksautomater, isterningemaskiner, køle/fryseskabe med vandkøler osv. Produkterne betegnes som fødevarekontaktmaterialer og vil fremover være underlagt den gældende lovgivning om fødevarekontaktmaterialer.