Temamøde 18. april om udfasning af problematiske stoffer

11 Apr 2013  


Listen over særligt problematiske stoffer, de såkaldte SVHC-stoffer, der skal udfases af produkter på det europæiske marked, vokser støt. Listen over SVHC-stoffer omfatter nu knap 140 stoffer.

  • Hvordan ender kemikalierne på listen?
  • hvordan kan man holde styr på indholdet af SVHC-stoffer i sin virksomheds produkter, og 
  • hvilken strategi skal virksomheden anlægge?

Det får du svar på, når vi den 18. april inviterer vi til temamøde om udfasning af problematiske kemiske stoffer.

Her vil du møde tre af vores REACH-eksperter, der alle arbejder som strategiske rådgivere for industrien. Indlæggene vil bl.a. blive belyst via aktuelle cases.

Læs mere her.

Dato og sted
Torsdag den 18. april 2013
Kl. 12.30 – 16.30
DHI, Agern Allé 5, Hørsholm

Tilmelding
Tilmelding til Vibeke Salmon, enten per telefon 4516 9144 (direkte) eller via mail: ves@dhigroup.com
Prisen for deltagelse er 590 kr. ekskl. moms.

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com