Biocidprodukter skal mærkes fra 1. september

07 May 2013  


Er du leverandør eller distributør af fx sportstøj med antibakterielle egenskaber, selv-desinficerende køleskabe med sølv, eller keyboards til pc’en, der kan slå bakterier ihjel? Hvis du kan svare ja til, at du leverer eller distribuerer sådanne produkter inden for EU’s grænser, er der en vigtig dato, du skal overholde: nemlig den 1. september 2013.

Lovpligtig mærkning af hensyn til forbrugerne
Alle de ovennævnte produkter er såkaldte behandlede artikler, dvs. at de ifølge den europæiske biocidlovgivning er behandlet med et biocidstof. Fra og med den 1. september skal disse artikler bære en speciel mærkning, der skal hjælpe forbrugerne til at forstå produkternes anti-mikrobielle egenskaber. Mærkningen skal oplyse:

  • præcis hvori produktets anti-mikrobielle egenskaber består
  • navnet på det anti-mikrobielle stof eller nano-materiale i artiklen
  • eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved brug af artiklen

Ifølge den europæiske biocidlovgivning (Biocidal Products Regulation) fra 2012 skal alle disse oplysninger fremgå af produktets mærkning og være skrevet på det nationale sprog i de lande, hvor produktet forhandles.

Godkendelse gælder specifik brug af et stof
EU’s myndigheder er i fuld gang med at vurdere de mest almindelige anti-mikrobielle biocidstoffer. Nogle stoffer er allerede blevet afvist og er dermed forbudt på det europæiske marked. Som leverandør eller distributør er det derfor vigtigt at sikre sig, at de anti-mikrobielle stoffer i produkterne er tilladte. Hvis et anti-mikrobielt stof ikke bliver godkendt, så har du 6 måneder til at stoppe salg af artiklen og et år til at skaffe dig af med varelageret.

Hvis et anti-mikrobielt stof derimod bliver godkendt, gælder godkendelsen kun for en specifik produkttype (PT), som fx personlig hygiejne (PT1) eller som imprægneringsmiddel til træ (PT8). De(n) specifikke anvendelse(r) af en artikel under hver enkelt produkttype er også betingelsen for den lovlige brug af artiklen. Hvis en ansøgning om godkendelse af et stof beskriver brug i myggenet, er stoffet ikke uden videre godkendt til at imprægnere strømper mod myg.

Der er dog mulighed for at indsende supplerende ansøgning om godkendelse. Dette skal ske inden den 1. september 2016.

Vil du vide mere?

Michael Fink

mif@dhigroup.com