Ny dansk bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

08 Jul 2013  


Den 27. juni udkom den nye, danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsen implementerer officielt ADR-konventionens 2013-udgave i dansk lovgivning, men indeholder også de særlige nationale regler for farligt gods.

Flere ændringer når affald er farligt gods
Den nye bekendtgørelse indeholder større ændringer med hensyn til national transport af affald som er, eller indeholder, farligt gods. De nye regler beskriver i detaljer hvilke regler fra ADR, der må afviges fra og under hvilke betingelser.

De nye regler findes i §10 og i bilag 3 til bekendtgørelsen og er yderst relevante for alle virksomheder, som selv står for afsendelse af farligt affald, herunder kørsel med farligt affald til nærmeste kommunale indsamlingssted.

Bekendtgørelsen har nr. 788 og kan hentes på Retsinformation. Bemærk, at udgaven indeholder hele ADR-konventionen som bilag 1.

Gratis webinar om transport af farligt affald
Den 26. september afholder vi et webinar om transport af farligt affald. Her kan du høre mere om de nye regler og generelt om, hvordan man transporter farligt affald, som er farligt gods. Det er gratis at deltage.

Du kan læse om webinaret her.

Tilmelding hos Lisbeth Schomacker, tlf. 4516 9083 eller ls@dhigroup.com

Vil du vide mere?

Lars Skovgaard Rasmussen

lsr@dhigroup.com