Vælg den rigtige aktivstofleverandør til biocidprodukter

08 Oct 2013  


Fra september 2015 må et biocidholdigt produkt kun markedsføres i EU, hvis det indeholder biocidaktivstoffer fra ECHAs liste over godkendte aktivstofleverandører.

Med biocidforordningens artikel 95 prøver EU at gøre op med den problematik, der tidligere har hersket i forbindelse med aktivstofferne. Under biociddirektivet var det muligt for aktivstofleverandører, der ikke havde bekostet et aktivstofdossier, fortsat at markedsføre og sælge deres aktivstoffer i EU.

Liste over godkendte leverandører på vej
Fra den 1. september 2013 til og med den 31. august 2015 skal alle, der fortsat vil markedsføre et biocidaktivstof i EU, dokumentere over for ECHA, at man er involveret i aktivstoffets dossier. ECHA offentliggør løbende en liste over godkendte aktivstofleverandører på deres hjemmeside. Fra den 1. september 2015 må et biocidholdigt produkt kun markedsføres i EU, hvis det indeholder biocidaktivstoffer fra ECHAs liste over godkendte aktivstofleverandører.

Evaluering af biocidaktivstoffer forlænges til 2024
Evalueringen af biocidaktivstofferne har længe været forsinket. Derfor har EU nu officielt forlænget deadline for arbejdet til og med 2024. For at nå målet om at være færdig med evalueringerne i 2024 er medlemsstaterne blevet enige om fremover at færdigbehandle ca. 50 aktivstoffer om året.

Man har desuden sat navn på de aktivstoffer, som man regner med at færdigvurdere fra 2013 til 2016. Aktivstofferne er primært indenfor træbeskyttelse (PT8), insektmidler (PT18), repellenter (PT19) samt desinfektionsmidler indenfor produkttyperne 2, 3 og 4.

Vil du vide mere?

Michael Fink

mif@dhigroup.com