2013

27 Nov 2013Virtuelt forum for sikre og bæredygtige produkter (http://tox.dhi.dk/news/2013/11/27/virtueltforumforsikreogbæredygtigeprodukter)
21 Oct 2013Temamøde om forbrugerprodukter og sikkerhed (http://tox.dhi.dk/news/2013/10/14/temamødeomforbrugerprodukterogsikkerhed)
08 Oct 2013Vælg den rigtige aktivstofleverandør til biocidprodukter (http://tox.dhi.dk/news/2013/10/08/approvalofactivesubstancesupplierstobiocidalproducts)
15 Aug 2013Seminar on biocidal products in Hamburg (http://tox.dhi.dk/news/2013/08/15/seminaronbiocidalproductsinhamburg)
08 Jul 2013Ny dansk bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (http://tox.dhi.dk/news/2013/07/08/nydanskbekendtgørelseomvejtransportaffarligtgods)
03 Jul 2013ECHA føjer bred stofgruppe til kandidatlisten (http://tox.dhi.dk/news/2013/07/03/echaaddsbroadgroupofsubstancestocandidatelist)
25 Jun 2013Temadage for fødevarevirksomheder (http://tox.dhi.dk/news/2013/06/25/temadageforfødevarevirksomheder)
07 May 2013Biocidprodukter skal mærkes fra 1. september (http://tox.dhi.dk/news/2013/05/07/biocidprodukterskalmærkesfra1september)
11 Apr 2013Temamøde 18. april om udfasning af problematiske stoffer (http://tox.dhi.dk/news/2013/04/11/temamøde18aprilomudfasningafproblematiskestoffer)
21 Mar 2013Godkendt til drikkevand – ny ordning 1. april (http://tox.dhi.dk/news/2013/03/21/godkendttildrikkevand)
07 Mar 2013To temamøder om kemikalieeksponering og SVHC-stoffer (http://tox.dhi.dk/news/2013/03/07/temamøderomkombineretkemikalieeksponeringogudfasningafsvhcstoffer)
25 Jan 2013Webinar on exposure scenarios (http://tox.dhi.dk/news/2013/01/25/webinaronexposurescenarios)
23 Jan 2013Webinar om EUs kemikalieregulering (http://tox.dhi.dk/news/2013/01/23/webinaromeuskemikalieregulering)

2013

  • January   (http://tox.dhi.dk/news/2013/01)
  • March   (http://tox.dhi.dk/news/2013/03)
  • April   (http://tox.dhi.dk/news/2013/04)
  • May   (http://tox.dhi.dk/news/2013/05)
  • June   (http://tox.dhi.dk/news/2013/06)
  • July   (http://tox.dhi.dk/news/2013/07)
  • August   (http://tox.dhi.dk/news/2013/08)
  • October   (http://tox.dhi.dk/news/2013/10)
  • November   (http://tox.dhi.dk/news/2013/11)

Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt