Ændringer i ordningen Godkendt til drikkevand - GDV

11 Dec 2014  


Fra 1. april 2013 flyttede byggevarer i drikkevandsinstallationer fra VA-godkendelsesordningen til GDV-godkendelsen. Drikkevandsinstallationer er lovlige at installere i byggeri, så længe VA-godkendelsen gælder. Kun få byggevarer har hidtil opnået GDV-godkendelse. Det skyldes primært, at mange byggevarer ikke kan leve op til de nye GDV-krav. Da mange byggevarers VA-godkendelse udløber med udgangen af 2014, er disse byggevarer ved at miste deres gyldige godkendelser. Det gælder fx for flere vandhaner, fittings, koblingsslanger og filtre.

Forlængelse af VA-godkendelser frem til 1. oktober 2015
VA-godkendelserne for drikkevandsinstallationer er administrativt blevet forlænget indtil 1. oktober 2015 eller den aktuelle dato, hvis denne er senere. Forlængelsen blev meddelt den 15. november 2014 og dækker de VA-godkendelser, der var gældende den 1. april 2013. Forlængelsen gælder ikke for VA-godkendelser, som kun er udstedt for byggevarens fysiske og mekaniske parametre, og som derfor falder udenfor GDV-området.

Ny GDV-bekendtgørelse ventes fra 1. april 2015
I forbindelse med vores arbejde med toksikologiske vurderinger af materialer og kemiske stoffer er DHI i tæt dialog med myndighederne om ændringer af bekendtgørelsen. Et af de krav, som mange byggevarer af messing (fx fittings og vandhaner) ikke har kunnet overholde, er kravet for migration af ”andre metaller”. Fra en række messingprodukter ses jævnligt migration af fx aluminium, antimon, krom, kobolt, kobber, mangan, kviksølv og molybdæn i koncentrationer, som er højere end der i dag tillades. I Energistyrelsens udkast til den nye bekendtgørelse foreslås kravet om test for afgivelse af ”andre metaller” fjernet. Hvis bekendtgørelsen vedtages, skal messing fremover kun testes for metallerne bly, cadmium og nikkel. Dermed vil mange byggevarer kunne få GDV-godkendelse.

Nyttige links

• Bekendtgørelse om forlængelse af VA-godkendelse til 1. oktober 2015
• Listen over VA-godkendelser, som er gældende til 1. oktober 2015

Gældende GDV-bekendtgørelser:
• BEK nr 1259 af 05/11/2013
• BEK nr 31 af 21/01/2013

• Udkast til ny bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV) med høringsfrist 18/11-2014Vil du vide mere?

Lise Møller

lmm@dhigroup.com