Seminar 8. november om forretningsmodel for substitution af uønskede stoffer

13 Oct 2016  Seminar den 8. november – København


EU har den 20. juni 2016 vedtaget en handlingsplan, der skal bringe EU-landene nærmere cirkulær økonomi. I praksis indebærer det bl.a. initiativer vedr. reduktion af mikroplastik i kosmetiske produkter, forbedrede muligheder for at genbruge produkter og materialer samt substitution af skadelige kemikalier.

Men er der overhovedet god økonomi i at følge principperne i cirkulær økonomi – set fra en virksomheds side?

På dette seminar, arrangeret af Kemi i Kredsløb, vil du blive præsenteret for principper og tankegange i cirkulær økonomi og for modeller og værktøjer, der kan hjælpe til at vurdere omkostninger ved substitution af kemikalier i produktionsprocessen. Du vil også høre spændende oplæg om virksomheders praktiske erfaringer med cirkulær økonomi samt inspirerende cases om virksomheder, der har fået succes ved at følge strategien i cirkulær økonomi.

Læs mere og se program her.

Dato og sted
Tirsdag den 8. november 2016 
kl. 9.45 – 16.00
Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Tilmelding
Vibeke Salmon, ves@dhigroup.com
Seminaret er gratis, men ved udeblivelse opkræves et no-show gebyr på 500 DKK.
Tilmeldingsfrist: den 1. november 2016

Arrangør
Seminaret arrangeres af partnerskabet Kemi i Kredsløb, der tilbyder danske virksomheder støtte til at erstatte problematiske kemikalier i produkter og processer. Partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og projekterne udføres af DHI, Teknologisk Institut og den engelske virksomhed RPA.