Vurdering af lugt fra kemi i børnetæpper

06 Dec 2016  


Gulvtæpper har stor indflydelse på indeklimaet på grund af deres store overflade. Da børn er særligt sårbare overfor kemikalier, har DHI sammen med Teknologisk Institut undersøgt, om kemiske stoffer i gulvtæpper kan være sundhedsskadelige for børn.

Der blev i undersøgelsen fokuseret på tre grupper af kemikalier: flygtige organiske stoffer (VOC), ftalater samt per- og polyfluoralkylerede stoffer (PFAS). Disse grupper er valgt, da flere stoffer inden for grupperne både er på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) og på den danske Liste over uønskede stoffer (LOUS). Undersøgelsen er dog ikke fyldestgørende mht. indholdsstoffer i børnetæpper, da der ikke er foretaget analyser for fx farvestoffer og flammehæmmere.

Ikke grund til sundhedsmæssig bekymring
I alt blev der lavet stikprøvekontrol af 21 børnetæpper. Der blev fundet indhold af problematiske kemikalier i flere tæpper, men ikke i mængder der udgør en sundhedsrisiko. Generelt tyder undersøgelsen på, at der ikke er sundhedsmæssige problemer ved at have gulvtæpper i børneværelser. Selv om indholdet ikke giver anledning til bekymring, kan nogle af stofferne dog fortsat afgive en ubehagelig lugt.

Undersøgelsen er foretaget som en del af Miljøstyrelsens kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. DHI udførte den sundhedsmæssige vurdering i projektet. 

Få flere oplysninger i rapporten Kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer i gulvtæpper til børn

Kontakt:
Poul Bo Larsen  
pbl@dhigroup.com