CLP-mærkning af yderemballage

02 Nov 2017  


I CLP-forordningen står, at hvis et kemikalie er pakket i flere emballager, så skal den yderste emballage altid CLP-mærkes, med mindre den allerede er mærket i henhold til reglerne for transport af farligt gods.

ECHA har i sommeren 2017 udsendt en vejledning på området, Guidance on labelling and packaging, der kun er tilgængelig på engelsk. I vejledningen er reglerne om mærkning af yderemballage fortolket i afsnit 5.4.2.

Transportemballage
Med den nye fortolkning indføres begrebet ”transportemballage”. Det betyder, at hvis en ydre emballages eneste formål er at beskytte kemikalierne under selve transporten, så er denne yderste transportemballage ikke omfattet af CLP-reglerne. Heller ikke selvom emballagen ikke er mærket efter reglerne om transport af farligt gods. 

Det er ligeledes tilladt at have kemikalier stående i sin virksomhed i umærket transportemballage, hvis kemikalierne venter på videre transport. Når kemikalierne når deres slutdestination, skal transportemballagen fjernes, så CLP-mærkningen på emballagerne indeni bliver synlig. 

Forskellige kemikalier i samme transportemballage
Formålet med den nye fortolkning er at undgå konflikt mellem CLP-reglerne og reglerne for transport af farligt gods. Fortolkningen vil også gøre det mere enkelt at pakke mange forskellige kemikalier med forskellige CLP-mærkninger i samme transportemballage.

Hvis et kemikalie sælges med flere emballager, og den yderste emballage ikke kun er en transportemballage, gælder det som udgangspunkt stadig, at alle emballage-lag skal mærkes efter CLP-reglerne. 

Har du spørgsmål om CLP-mærkning, kan du få hjælp hos:

Helle M. Andersen  
hma@dhigroup.com

Har du spørgsmål om transport af farligt gods, kontakt:

Ingelise Dige Semark 
ids@dhigroup.com