Fristen for tilskud til at miljømærke produkter forlænges

30 Nov 2017  


Miljøstyrelsen ønsker, at flere danske virksomheder får konkret erfaring med miljømærkning og de miljø- og markedsmæssige fordele, der følger med et miljømærke. 

Derfor udbyder Miljøstyrelsen en ekstra ansøgningsrunde for virksomheder, der ønsker konsulenthjælp til at miljømærke deres produkter med Svanen eller EU’s miljømærke Blomsten. 

Der kan søges om op til 99.000 kr. i tilskud pr. ansøgning pr. virksomhed. Ansøgningsfrist er forlænget til den 11. december 2017. 

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om hvilke produktgrupper, der kan søges konsulenthjælp til.

Vi har stor erfaring med miljømærker og har hjulpet både Miljømærkesekretariatet og danske virksomheder med at ansøge om miljømærker. Vi kan både vurdere, om dine produkter lever op til miljømærkekriterierne, og assistere med ansøgningen til Miljømærkning Danmark. Vi kan også hjælpe med ansøgningen til Miljøstyrelsen om tilskud.

For yderligere spørgsmål, kontakt venligst:

Tina Slothuus 
tsl@dhigroup.com

Helle Westphal
hw@dhigroup.com