EU-håndhævelsesprojekt for stoffer i artikler

15 Dec 2017  


Producenter, leverandører og importører af artikler skal være opmærksomme på deres REACH-forpligtelser. Som led i et EU-håndhævelsesprojekt, der er søsat dette efterår, vil der i den kommende tid være særligt fokus på artikler.

Flere rapporter og kontroller vidner om, at mange virksomheder ikke overholder forpligtelserne i forbindelse med REACH-lovgivningen for artikler. Formålet med håndhævelsesprojektet er derfor at finde ud af baggrunden for dette. Desuden ønsker myndighederne at øge opmærksomheden og forståelsen for de forpligtelser, der er indeholdt i lovgivningen.

Stoffer med særligt fokus
Projektet har en række specifikke problematiske stoffer og grupper af stoffer i søgelyset. Det drejer sig blandt andet om flammehæmmere, phthalater og perfluorerede stoffer. At der er fokus på artikler skyldes, at artikler kan indeholde stoffer på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer, og at forbrugerne dermed kan blive eksponeret for disse stoffer.

Se hvilke stoffer og læs mere her.

Håndhævelsesprojektet løber indtil juni 2018. 

Du kan desuden læse mere om kravene til artikler i EHCA’s Vejledning om krav til stoffer i artikler.Vil du vide mere?

Anne Rathmann Pedersen

arp@dhigroup.com