REACH-dossiers skal fortsat opdateres efter maj 2018

08 May 2017  


REACH-deadlinen den 31. maj 2018 er en milepæl for registrering af indfasningsstoffer på det europæiske marked. Det betyder dog ikke, at der kan sættes punktum for registreringsarbejdet efter denne dato. Den ledende registrant skal fortsat sørge for at holde registreringsdossieret ajour samt svare på henvendelser fra myndigheder og andre registranter, der ønsker at slutte sig til registreringen.

Det er et krav under REACH, at registreringsdossieret er opdateret, bl.a. fordi kommunikationen til downstream-brugere er baseret på risiko- og sikkerhedsvurderinger i dossieret. Opdatering af hovedregistreringen skal foretages med jævne mellemrum, fx en gang årligt. Nedenfor følger nogle af de punkter, som det er vigtigt at være opmærksomme på:

 • Nye fareoplysninger: Det kan være nye studier af stoffet, som er udført efter krav fra myndighederne. Det kan også være nye publicerede studier, som er udført i forbindelse med registrering i lande uden for Europa eller som et resultat af videnskabelig forskning.
  Hovedkravet i REACH er, at når nye oplysninger er tilgængelige, så skal registranten overveje, om de skal inkluderes i dossieret, og om stoffets farekarakterisering skal opdateres.
 • Nye anvendelser: Registreringer er baseret på registranternes viden på tidspunktet for registrering, herunder information om brug i leverandørkæden. Yderligere anvendelser kan inkluderes på foranledning af nye registranter, eller når registranten får nye oplysninger om brug og betingelser for brug. 
 • Opdatering af CSR: Nye oplysninger om fare eller brug/eksponering kan betyde, at sikkerhedsvurderingen i kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR) skal opdateres.
  En evt. opdateret sikkerhedsvurdering skal kommunikeres til downstream-brugere i forsyningskæden via sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.
 • Anmodninger om at deltage i en registrering: Nye registranter af et allerede registreret stof skal registrere via den fælles registrering. Det betyder, at den ledende registrant skal inkludere andre registranter i registreringen via et Letter of Access (LoA). 
Nye SIEF-medlemmer og registranter
Nye SIEF-medlemmer og registranter, der tilslutter sig en eksisterende registrering, har deres eget virksomhedsspecifikke dossier, som er knyttet til hoveddossieret. De er afhængige af, at den ledende registrant opdaterer hoveddossieret, og bør sikre sig:

 • at den ledende registrant vedligeholder dossieret, da alle myndighedskontroller og inspektioner er baseret på dossieret;
 • at alle former for brug fremgår af hoveddossieret eller af egen kemikaliesikkerhedsrapport (CSR);
 • at de senest opdaterede oplysninger om fare, eksponering og sikker brug kommunikeres til downstream-brugere via sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.

Har du spørgsmål om dossiers og registrering, er du velkommen til at kontakte:

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com