Temamøde om medicinsk udstyr og problematiske stoffer den 29. august

11 Aug 2017  


Hvad betyder kravene til dokumentation af stoffer, der kan være carcinogene, mutagene eller reproduktionsskadelige (CMR), for producenter og importører af medicinsk udstyr?

Det fortæller vi om, når vi den 29. august inviterer vi til temamøde med overskriften

”Problematiske stoffer i medicinsk udstyr og hvordan vi undgår dem”

Desuden vil der være indlæg fra Teknologisk Institut om migrerende stoffer og fra Ambu, som fortæller, hvordan de har substitueret et problematisk phthalat som blødgører i et af deres produkter.

Se det fulde program her.

Målgruppe
Mødet henvender sig til producenter og importører samt indkøbere af medicinsk udstyr.

Dato og tid
29. august 2017
Kl. 13.00 - 17.00

Sted
Søhuset Konferencecenter
Venlighedsvej 10
2970 Hørsholm

Tilmelding
Tilmelding til Vibeke Ewald Salmon: ves@dhigroup.com senest den 23. august.

Mødet er gratis, men glemmer du at melde afbud, opkræver vi et no-show gebyr på 500 kr.