Hvordan man søger toksikologiske data

24 Aug 2017  


Vi bliver ofte spurgt, hvordan man finder toksikologiske data for kemiske stoffer, og hvordan man kan se hvilken lovgivning, der er knyttet til brug af stoffer.

Grundene til at søge data kan være mange: Fra udviklingsfasen, hvor det gælder om at optimere og vælge de rigtige stoffer tidligt i processen, til ønsket om at substituere et særligt farligt eller uønsket stof i et eksisterende produkt. Eller det kan være i forbindelse med kravet om at lave en risiko- eller sikkerhedsvurdering.

I forbindelse med en artikel til Dansk Kemi har vi lavet en oversigt over databaser, der dels vedrører regulering/lovgivning, dels databaser med ekspertvurdering af stoffer (toksikologiske data).

Desuden giver vi tips til de tilfælde, hvor det er vanskeligt af finde data på et stof, til hvad man så gør.

Læs mere her om Hvordan man søger efter toksikologiske data