Webinar om at beregne migration af kemiske stoffer fra fødevareemballager

07 Nov 2018  


På et gratis webinar den 12. december om kemiske stoffer i fødevareemballager, demonstrerer vi værktøjer til at undgå problematiske stoffer i emballagen. 

Vi præsenterer erfaringer fra projektet "Environment and Health in the Design and Supply Chain”, som har til formål at udvikle værktøjer, der understøtter design af genanvendelige emballagematerialer og at undgå problematiske stoffer i disse.

Værktøjerne vil blive demonstreret via tre cases:

  1. Valg af emballagematerialer, som kommer i kontakt med fødevarer. Hvilke sundhedsskadelige stoffer kan materialerne indeholde?
  2. Et sundhedsskadeligt stof er blevet påvist i et genbrugs PET-materiale, der benyttes til fødevarer. Kan der være sundhedsmæssige problemer forbundet med dette?
  3. For at beregne migration skal man bruge data for selve emballagematerialet, det migrerende stof og den fødevare, som emballagen skal bruges til. Desuden skal der bruges data om samspillet mellem fødevarer, det migrerende stof og emballagen. Hvordan finder man data – og kan man beregne disse data?

Bemærk, at webinaret holdes på engelsk: Calculation of migration of chemical substances from food packaging.

Hvornår

Onsdag den 12. december 2018 kl. 14:00 - 15:00

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com

Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com