Nyt fra ECHA’s stakeholders dag

12 Feb 2018  


ECHA holdt stakeholdermøde i Helsinki i slutningen af januar - det sidste forud for REACH-registreringsfristen den 31. maj 2018.

EHCA opfordrer på det kraftigste registranter til at fremsende deres registreringsdossiers senest ved udgangen af marts måned, hvis man vil være sikker på at få et registreringsnummer, før registreringsfristen udløber. For dossiers, der fremsendes efter marts måned, kan man forvente at få svar fra ECHA til august. Det vil ikke være muligt at opdatere et dossier, før man har hørt fra ECHA.

Andre vigtige budskaber fra stakeholdermødet var:

Registrering og dossiers
ECHA meddelte, at med registreringsfristen i maj 2018 afsluttes den såkaldte indfasningsperiode for stoffer omfattet af REACH. Virksomheder, der ønsker at producere eller importere et kemisk stof i mængder på 1 t/år eller mere efter maj 2018, skal derfor have en gyldig REACH-registrering for at kunne være på det europæiske marked. Det blev også oplyst, at præ-registreringsnumre ikke er gyldige efter maj 2018. I stedet skal nye registranter fremsende et såkaldt forespørgselsdossier til ECHA, før de kan indsende det egentlige registreringsdossier.

Sørg for langvarige aftaler om datadeling
Fora for datadeling, de såkaldte SIEFs, vil ophøre med at eksistere efter maj 2018. EHCA opfordrer derfor til, at man i de eksisterende SIEFs sørger for at sikre sig aftaler vedr. deling af data, der gælder i 12 år efter registreringen.

Støtte til SMV’er

Der er muligt for en SMV-virksomhed at søge om økonomisk støtte for at kunne opfylde sine REACH-forpligtelser. Det er de enkelte landes REACH-helpdesk, der kan oplyse, om man har mulighed for støtte. Den danske helpdesk administreres af Miljøstyrelsen.

Cirka 70 % af de registreringsdossiers, ECHA har modtaget indtil nu, er for stoffer, der importeres til EU. ECHA forventer, at der vil blive fremsendt yderligere ca. 40.000 dossiers indenfor tidsfristen. Virksomheder, der endnu ikke har påbegyndt deres registreringsdossiers, skal i gang nu, hvis de skal gøre sig håb om at nå det inden registreringsfristen.

Vil du vide mere?

Hülya G. Fuhrman

hgf@dhigroup.com