Hjælp til at søge information om problematiske stoffer

22 Feb 2018  Stort set alle leverandører, indkøbere og forhandlere er uanset branche berørt af kravet i REACH om at kunne oplyse, om en vare indeholder over 0,1 vægtprocent af et problematisk stof. 

Senest viste en stor undersøgelse af byggemarkeder i 2017, at mange plastprodukter indeholder problematiske stoffer, til trods for at leverandørerne havde oplyst, at de ikke gjorde.

Udfordringen for mange er, hvordan man indsamler oplysninger om problematiske stoffer fra sine leverandører, og hvordan man kontrollerer, om oplysningerne er korrekte. Med det formål har Miljøstyrelsen lanceret en række værktøjer, der skal hjælpe alle led i forsyningskæden til bedre at kunne søge information om problematiske stoffer.

Søg i Kemi i Kredsløbs database

Et af de værktøjer Miljøstyrelsen foreslår er Kemi i Kredsløbs (KiK) database over problematiske stoffer, hvor man kan søge på materialetyper som plast, metal, gummi, papir m.m. og på forskellige brancher. Du kan læse mere og se eksempel på søgning i KiK’s database her.

Hvad er problematisk stoffer?
Problematiske stoffer er også kendt som SVHC (substances of very high concern) og omfatter bl.a. stoffer, der er optaget på REACH’s Kandidatliste som værende stoffer, der er særligt problematiske for sundhed og miljø. 

Hvis du vil vide mere om brugen af KiK-databasen eller om Kemi i Kredsløb, som DHI er partner i, så kontakt

Henriette Christiansen   
hc@dhigroup.com