Affaldsproducenter kan se frem til udvidet ansvar

11 Apr 2018  


En revision af de seks direktiver, der har indflydelse på hele affaldsområdet i EU, bliver sandsynligvis vedtaget inden for et par måneder. Det betyder, at der bliver fastlagt mere ambitiøse mål for genanvendelse og kommer øget fokus på at forebygge affald.

For producenter og brugere af emballage bliver det spændende, hvem af de to der står med det endelige ansvar som affaldsproducent. Myndighederne vil have fokus på at finde incitamenter til at øge genbrug og genanvendelse, ligesom der vil blive set på, hvordan der kan dæmmes op for henkastet affald.

Større ansvar for emballageaffald
Affaldsproducenter, herunder producenter af emballageaffald, vil få et finansielt og organisatorisk ansvar for håndtering af affaldsfasen. I Danmark håndteres dette gennem Dansk Producentansvarssystem, men kun for affald af elektronik, biler og batterier. Det nye er, at også producenter af emballageaffald vil få et udvidet ansvar. 

Vil du vide mere?

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
+45 4516 9097