ECHA får ansvar for grænseværdier i arbejdsmiljøet

28 May 2018  


EU-Kommissionen har besluttet, at grænseværdier i arbejdsmiljøet fremover skal udarbejdes af ECHAs risikovurderingskomite RAC. Det betyder blandt andet, at der er kommet ny OEL-værdi for benzen.

Kommissionen har gennem længere tid har været opmærksom på et overlap mellem grænseværdierne i arbejdsmiljøet (OEL-værdier), som hidtil er blevet udarbejdet af den videnskabelige komite for grænseværdier i arbejdsmiljøet (SCOEL), og de DNEL-værdier for arbejdere, der indgår i REACH-reguleringen. Hensigten med at lade RAC udarbejde grænseværdierne er at undgå forvirring med hensyn til de forskellige metoder, der er blevet anvendt til at udarbejde OEL- og DNEL-værdier, og at opnå ensartede retningslinjer. 

Nye OEL-værdier for tre kræftfremkaldende stoffer/stofgrupper
Kommissionen har bedt RAC om at vurdere fastsættelse af OEL for kræftfremkaldende stoffer, og RAC har foreløbig offentliggjort OEL-værdier for tre velkendte kræftfremkaldende stoffer/stofgrupper:

  • Acrylonitril: 1 mg/m3 (som 8 timers gennemsnit); 4 mg/m3 (som 15 minutters loftsværdi)
  • Benzen: 0,16 mg/m3 (som 8 timers gennemsnit)
  • Nikkel og nikkelforbindelser: 0,005 mg/m3 (respirabelt støv) og 0,03 mg/m3 (inhalerbart støv) (begge som 8 timers gennemsnit)

For alle tre stoffer/stofgrupper vurderes det, at der er en nedre tærskel for den kræftfremkaldende effekt. De anførte værdier sikrer dermed beskyttelse mod stoffernes kræftfremkaldende effekter.

Se RAC's videnskabelige vurdering stofferne her

Paradigmeskift for vurdering af benzen 
Især for benzen er det en markant ændring i forhold til den hidtidige WHO-vurdering af stoffet. WHO’s vurdering har været, at der ikke er nogen nedre, sikker grænse for stoffets kræftfremkaldende effekt. WHO har således anbefalet en grænseværdi i indemiljøet på 0,00017 mg/m3 og anført, at denne værdi svarede til en øget kræftrisiko på 1 ud af 1 million. En grænseværdi i drikkevand på 0,001 mg/L er ligeledes blevet vurderet til at medføre en øget kræftrisiko på 1 ud af 1 million. 

Ny OEL-værdi for benzen

Ved hjælp af de sædvanlige procedurer for beregning af DNEL-værdier kan RAC’s vurdering af OEL-værdien for benzen omregnes til et sikkert niveau for den almindelige borger på 0,04 mg/m3. Denne værdi er mere end 200 gange højere end den værdi på 0,00017 mg/m3, som man hidtil har anset for at være en tolerabel eksponering for benzen i fx Danmark.

Få mere at vide om grænseværdier hos:

Poul Bo Larsen  
pbl@dhigroup.com