Resistens over for desinfektionsmidler

18 Jul 2018  


Sygehuse versus fødevareindustri

Behovet for rengøring og desinfektion er stort specielt på sygehuse og i fødevareindustrien. Bekymringen er, at dette kan medføre resistens over for de anvendte desinfektionsmidler. 

En sammenligning af desinfektionen på et sygehus og et mejeri, som vi har været med til at foretage, viser forskelle i brugen af biocider til desinfektion. Den giver dog ikke noget entydigt svar på, om de anvendte metoder kan give resistens over for desinfektionsmidler.

I fødevareindustrien benytter man ofte pereddikesyre. Det er effektivt, men ressourcekrævende og har et stort vandforbrug. Til gengæld er muligheden for at udvikle resistens over for bakterier ringe ved denne rengøringsprocedure.

Kvaternære ammoniumforbindelser måske mere resistente

På hospitaler anvender man i langt højere grad kvaternære ammoniumforbindelser (QAC) som desinfektion. Der er påvist resistensgener over for QACs i visse stafylokokarter. QACs ender i afløb og dermed i miljøet, hvilket giver anledning til bekymring, da stofferne generelt ikke er let bionedbrydelige. 

QACs bruges også i kosmetik som fx konserveringsmiddel og antistatisk middel. Det vil derfor være oplagt at kigge nærmere på brugen af QACs i kosmetik, og hvilken indflydelse de kan have i relation til resistens.

Du kan læse en mere udførlig gennemgang af undersøgelsen i artiklen Desinfektion: Sygehus versus fødevareindustri, der er offentliggjort i Dansk Kemi nr. 3, 2018. Artiklen er skrevet af DHI i samarbejde med Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet.


Vil du vide mere?

Torben Wilde Schou

tws@dhigroup.com