Californien: nye krav til advarsel på produkter

14 Sep 2018  


Nye krav til advarsel på produkter til det californiske marked trådte i kraft den 30. august 2018. Det skete som følge af en ændring af paragraf 6 om ”Clear and Reasonable Warnings” i den californiske lov om visse kemikalier, også kendt som Proposition 65.  

Proposition 65 stiller krav til produkter, der indeholder kræftfremkaldende og reprotoksiske stoffer, som man kan blive eksponeret for ved brug. For sådanne produkter skal brugeren advares om indholdet af disse farlige stoffer. For specifikke type produkter, fx madvarer og tandplejeprodukter, er der krav om særlige advarsler. 

Ansvaret for korrekt angivelse af advarsler bliver placeret hos producenter, leverandører, emballeringsansvarlige, importører og distributører.

Forbrugerprodukter fremstillet før den 30. august 2018, som er mærket med advarsler ifølge den tidligere lovgivning (2008), anses for at opfylde kravene og behøver dermed ikke ny mærkning.

Vil du vide mere?

Ilaria De Rosa Carstensen

idc@dhigroup.com