Høring om cirkulær økonomi

25 Sep 2018  


Frem til den 29. oktober har interesserede parter mulighed for at deltage i Europa-Kommissionens offentlige høring om samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovningen. 

Formålet er at få input til følgende fire problemstillinger:
  • Manglende information om indhold af problematiske stoffer for dem, der skal håndtere affald og forbereder det til genanvendelse
  • Affald, der kan indeholde stoffer, som ikke længere er tilladt i nye produkter
  • Manglende harmonisering af EU’s regulering med hensyn til, hvordan affald bliver til nye materialer og produkter
  • Uensartede regler for, hvornår affald eller kemikalier er farlige, hvilket påvirker anvendelsen af sekundære råmaterialer
Høringen er led i EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi. Læs mere om høringen her.

Hos DHI arbejder vi med cirkulær økonomi, blandt andet via Kemi i Kredsløb, et partnerskab der vil begrænse brugen af skadelige kemikalier i produkter.

Du kan få mere at vide både om Kemi i Kredsløb og om cirkulær økonomi hos:

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com