Rådgivning


Produkters påvirkning af vores sundhed og af miljøet har stor bevågenhed i medierne og er med til at skærpe opmærksomheden ved brug af kemikalier på arbejdspladser og hos forbrugerne. Forbrugersikkerhed, miljøhensyn og lovkrav er aspekter, som producenter altid må tage i betragtning, når det gælder kemiske produkter, lægemidler, fødevarer og forbrugerprodukter.

Bæredygtighed og forbrugerinformation er vigtige nøgleord i producenternes produktstrategier, ligesom CO2-udledning og dyrevelfærd. Dokumentationen for miljø- og sundhedsmæssige påvirkninger skal ikke blot overholde lovkravene, men kan også tilføre ny værdi til produkterne.

Med vores indgående kendskab til gældende kemikalielovgivning, mange kontakter hos nationale myndigheder over hele verden og brede viden om industriens behov får du professionel hjælp til at implementere REACH og GHS-systemet vedr. klassificering af kemikalier. 

Vores ydelser omfatter desuden rådgivning i forbindelse med lægemiddeludvikling, inkl. miljøtest af lægemidler i egne laboratorier, og sikkerhedsvurdering af medicinsk udstyr og fødevarer.