Produkttyper og godkendelsestyper


Tidligste dato for udstedelse af EU-godkendelse af biocidprodukter:

Tidligste dato  Produkttype (nr.)  Produkttype
(anvendelsesområde)
1. januar 2017 2 Produkter til desinfektion ved privat brug og brug i offentligt sundhedsvæsen
6 in-can-konservering (i beholdere)
13 til metalbearbejdningsvæsker
1. januar 2020 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22 øvrige produkttyper undtagen produkttyper 14, 15, 17, 20 og 21

Biocidforordningen fastsætter ovennævnte startdatoer for ECHAs udstedelse af EU-godkendelser.


Produkter udelukket fra godkendelse

Biocidprodukter til bekæmpelse af større dyr og antibegroningsmidler til skibe er udelukket fra at kunne få en godkendelse, der dækker alle EU-lande. Disse produkter skal vurderes for et mindre geografisk område end hele EU.

For følgende produkttyper er en samlet EU-godkendelse udelukket:

Produkttype (nr.) Produkttype
(anvendelsesområde) 
 14 gift mod gnavere
 15 gift mod fugle
 17 gift mod fisk
 20 gift mod andre hvirveldyr
 21 antibegroningsmidler til skibe og marine installationer