Biocider

Vurdering og registrering
Når man markedsfører biocidprodukter i EU kræver det en omfattende viden om biociddirektivet og dets implementering i de enkelte lande. EU vedtog i 1998 en ny biocidlovgivning (biociddirektivet), der skal regulere markedsføringen af desinfektionsmidler, konserveringsmidler, midler til skadedyrsbekæmpelse og andre biocidmidler.

EU har valgt at gennemføre to godkendelsesprogrammer i forbindelse med biociddirektivet. Den første er vurderingen af de aktivstoffer, der anvendes i de forskellige biocidprodukter. 

Godkendelse i de enkelte medlemslande
Det andet program er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt inden for de korrekte produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit biocidprodukt. Denne proces har stået på siden 2006 og har indtil i dag typisk omfattet træbeskyttelsesmidler, gnavermidler samt insektmidler.

Dokumentation for effekt
For hvert enkelt biocidprodukt skal den markedsførende virksomhed gøre rede for, om brugen af biocidproduktet udgør en risiko for sundhed og miljø, og om biocidproduktet har den påståede effekt. Dette kræver at man har adgang til eller kan henvise til valide datastudier af biocidproduktet. Den dokumenterede viden samles i et biocidproduktdossier og afleveres mod gebyr til den godkendende myndighed i det EU land, der vælges som første ansøgerland.

Gensidig godkendelse
Hvis man opnår produktgodkendelse, har virksomheden ved hjælp af den gensidige anerkendelse mulighed for at få produktet godkendt i et andet EU-land ved en forsimplet ansøgningsprocedure og et lavere gebyr.

Vi kan hjælpe med at

 • udvikle strategier for markedsføring af nye og eksisterende biocidprodukter
 • udføre nationale registreringer i hele EU af biocidprodukter i overgangsperioden
 • analysere data i forhold til de krav, der stilles til produktdossier
 • generere manglende produktdata
 • fremstille valide waiving argumenter
 • samle og indsende produktdossier til relevant myndighed  

Derudover tilbyder vi

 • tjek eller opdatering af SDS på biocidprodukt
 • at sikre korrekt faremærkning af biocidprodukt
 • at sikre korrekt mærkning af biocidprodukt
 • temamøder og virksomhedskurser om biociddirektivet og dets krav til fremtidig markedsføring

Vil du vide mere?

Michael Fink

mif@dhigroup.com

Læs mere om

 • EU-lovgivning om biocider (BPR)   (http://tox.dhi.dk/solutions/biocidesandpesticides/nyeulovtilseptember2013)
 • Datasøgning   (http://tox.dhi.dk/Microsites/toxdhigroupcom/Solutions/Pharmaceuticals/Datasøgning.aspx)
 • Toxicological services   (http://tox.dhi.dk/Microsites/toxdhigroupcom/Solutions/Pharmaceuticals/ToxicologicalServices.aspx)


Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt