Kemikalier og REACH


Den europæiske kemikalieregulering, REACH, har ændret den måde hvorpå vi håndterer kemiske stoffer og produkter. Overalt i Europa er producenter og importører i færd med at registrere deres brug af kemiske stoffer. Dette er et krav for at opretholde eller udvide deres markeder i EU’s medlemslande.

REACH medfører også forpligtelser for downstream-brugere og distributører af kemikalier, idet de skal kunne fremlægge dokumentation på indholdet af særligt farlige stoffer, de såkaldte SVHC-stoffer, i deres produkter. Producenter og importører af artikler til EU som fx elektronisk udstyr, tekstiler og visse plastprodukter har lignende forpligtelser under REACH.
For nogle produktgrupper er der store forskelle i lovgivningen på de nationale markeder. Det gælder fx kosmetik, legetøj, biocider og elektronik. DHI har erfaring med kemikalielovgivningen i mere end 45 lande inkl. EU, USA, Canada, Asien m.fl.

Vi tilbyder at

  • registrere og udarbejde dossiers for kemiske stoffer
  • vurdere data og teststrategier inkl. QSAR
  • udarbejde kemikaliesikkerhedsvurderinger og eksponeringsscenarier
  • udarbejde sikkerhedsdatablade inkl. udvidede sikkerhedsdatablade
  • fungere som Only Representative for ikke-EU kunder
  • ansøge om godkendelse af kemiske stoffer og produkter
  • uddanne medarbejdere i REACH og anden kemikalielovgivning