Særligt farlige stoffer (SVHC)


Under REACH klassificeres en række stoffer som særligt farlige (Substances of Very High Concern, SVHC). Det er stoffer, som kan have alvorlige og ofte uigenkaldelige påvirkninger af sundhed og miljø. De særligt farlige stoffer er opført på en særskilt liste (kandidatlisten). Når et stof står opført på kandidatlisten kan det betyde, at der er juridiske forpligtelser for de virksomheder, som benytter stoffet.

Indberetning af særligt farlige stoffer
EU-producenter og importører skal informere Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, hvis de har artikler, der indeholder stoffer fra kandidatlisten. Forpligtelsen gælder, hvis stoffet udgør mere end 0,1 % af den totale vægtprocent, og hvis mængden af stoffet i den producerede/importerede artikel overstiger 1 ton totalt om året.

Hvad er artikler?
Under REACH defineres mange forbrugerprodukter som artikler. En artikel er en ting eller genstand, hvor tingens fysiske egenskaber er vigtigere end tingens kemiske egenskaber. Artikler kan både være store genstande som fx biler, møbler, køleskabe, cykler, tøj/tekstiler og tasker, men også mindre genstande som ørepropper, knapper, tandbørster, blyanter og mobiltelefoner.

Forbrugerrettigheder
REACH-forordningen medfører desuden, at forbrugere i EU siden oktober 2008 har kunnet forlange klar besked om særligt farlige stoffer i forbrugerprodukter. Virksomheder og firmaer er forpligtet til at give oplysningerne uden omkostninger for forbrugerne. Får en artikelleverandør, hvis artikler indeholder et særligt farligt stof på over 0,1 % vægtprocent, en sådan henvendelse, skal de kunne give oplysningerne til forbrugerne inden for en periode på 45 dage.

Læs mere om leverandørens oplysningspligt her.

Vil du vide mere?

Lise Møller

lmm@dhigroup.com

Anne Rathmann Pedersen

arp@dhigroup.com