Byggevarer til drikkevand med GDV-godkendelse eller DK-VAND certificeringVurdering af drikkevandsinstallationer

Myndighederne kræver, at der gennemføres en toksikologisk vurdering af byggevarer i kontakt med drikkevand.

DHI udfører toksikologiske vurderinger i forbindelse med godkendelse og certificering af plastmaterialer til drikkevandsinstallationer, herunder Godkendt til DrikkeVand (GDV) godkendelsen, der senest er opdateret i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016. GDV-godkendelsen erstatter dele af den tidligere godkendelsesordning, kendt som VA-godkendelsen.

Produkter, der er fremstillet af polymere materialer (f.eks. plast og gummi), og som skal anvendes i vandforsyningsnettet, skal godkendes og vurderes for afgivelse af sundhedsskadelige stoffer, før de må sælges i Danmark. Også produkter som drikkevandskølere eller materialer, der anvendes til at reparere/coate drikkevandsinstallationer eller vandrør, skal godkendes.

I forbindelse med godkendelse af standardiserede PVC og PE rør og fittings, armaturer m.m. stilles der bl.a. krav om toksikologisk vurdering. Det betyder, at produktet skal vurderes for afgivelse af kemiske stoffer samt lugt og smag til drikkevandet, før der kan udstedes en godkendelse eller licens.

DK-VAND certificering eller GDV-godkendelse

Når dokumentationen er på plads kan produkter, der er beregnet til kontakt med drikkevand, få enten:

 • DK-VAND certificeringslicens for installationer på vandværkets forsyning og frem til matrikelgrænse, eller 
 • GDV-godkendelse for installationer fra fx husstandens eller institutionens matrikelgrænse og frem til taphanen

Hvad enten der er tale om en DK-VAND certificeringslicens eller en GDV-godkendelse, skal man have foretaget en toksikologisk vurdering af produktet.

Vi tilbyder

 • at foretage den toksikologiske vurdering af byggevarer til drikkevandskontakt 
 • at udarbejde forslag til testprogram 
 • at vurdere testresultaterne
Ifølge den seneste bekendtgørelse af 29. juni 2016 accepteres følgende udenlandske certifikater som dokumentation for at opnå en GDV-godkendelse:

 • det tyske KTW-certifikat (Materialien in Kontakt mit Trinkwasser) og DVGW-certifikat
 • den hollandske ATA-godkendelse (Attest Toxicological aspects) / The Kiwa Water Mark 
 • produkter, der er typegodkendt i Sverige (af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller KIWA Sverige)

Test af drikkevandsinstallationer
For at sikre at der ikke kommer for høje koncentrationer af uønskede stoffer i drikkevandet, skal hvert produkt eller materiale vurderes og testes i henhold til dets individuelle sammensætning af kemiske stoffer. Test skal udføres af et akkrediteret testlaboratorium.

Normalt skal produktet testes for afgivelse af smag, lugt og TOC (Total Organic Carbon) til drikkevandet. Produkter fremstillet af farvet gummi eller andre materialer, der kan påvirke vandets klarhed, testes tillige for turbiditet (uklarhed).

Desuden testes produktet for afgivelse af stoffer, der kan være specielt problematiske. Det kan f.eks. være:

 • phthalater fra blødgørere 
 • PAH fra anvendelse af det sorte farvestof "carbon black" 
 • nedbrydningsprodukter, f.eks. phenoler, der kan stamme fra de anvendte antioxidanter

Vil du vide mere?

Hanne Sørensen

hso@dhigroup.com