Byggevarer til drikkevand med GDV-godkendelse eller DK-VAND certificeringVurdering af drikkevandsinstallationer

Myndighederne kræver, at der gennemføres en toksikologisk, dvs. sundhedsmæssig, vurdering af byggevarer, der er i kontakt med drikkevand. 

Produkter (byggevarer) til vandforsyningsnettet, der er fremstillet af polymere materialer som fx plast og gummi, skal derfor vurderes for, om de afgiver sundhedsskadelige stoffer, før de må sælges i Danmark. Materialer, der anvendes til at reparere/coate produkterne, skal også vurderes. 

DK-VAND certificering eller GDV-godkendelse?
Der findes to typer af godkendelse/certificering af produkter beregnet til kontakt med drikkevand:

  • DK-VAND certificering, som omfatter installationer fra vandværkets forsyning og frem til matrikelgrænse
  • GDV-godkendelse, der vedrører installationer fra fx husstandens eller institutionens matrikelgrænse og frem til taphanen
Kravet om en toksikologisk vurdering gælder både for både DK-VAND og Godkendt til DrikkeVand (GDV) godkendelse. GDV-godkendelsen erstatter dele af den tidligere VA-godkendelse.

Test af drikkevandsinstallationer
PVC- og PE-rør og fittings, armaturer m.m. skal vurderes for, om de afgiver kemiske stoffer eller lugt og smag til drikkevandet. Produktet skal testes i henhold til dets individuelle sammensætning af kemiske stoffer, og testen skal udføres af et akkrediteret testlaboratorium.

Testprogrammet omfatter normalt test for, om produktet afgiver smag, lugt og TOC (Total Organic Carbon) til drikkevandet. Produkter fremstillet af fx farvet gummi, der kan påvirke vandets klarhed, testes desuden for turbiditet (uklarhed).

Testen dækker også over afgivelse af stoffer, der kan være specielt problematiske, fx:

  • phthalater fra blødgørere
  • PAH fra anvendelse af det sorte farvestof “carbon black”
  • nedbrydningsprodukter, fx phenoler, der kan stamme fra de anvendte antioxidanter

Få GDV-godkendelse med udenlandsk certifikat
Ifølge bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 må byggevarer markedsføres og sælges i Danmark, hvis man kan dokumentere, at byggevaren:

  • er certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat, 
  • er godkendt i Holland med en ATA-godkendelse (Attest Toxicological Aspects) / The Kiwa Water Mark, eller
  • er typegodkendt i Sverige (af enten RISE eller KIWA Sverige)
Det er selve byggevaren, som skal være omfattet af det udenlandske certifikat eller godkendelse. Det er ikke tilstrækkeligt at materialet, som byggevaren er produceret af, er dækket. 

Vil du vide mere?

Lise Møller

lmm@dhigroup.com