Kosttilskud

Kosttilskud er fødevarer, der

  • markedsføres i dosisform 
  • har til formål at supplere den normale kost 
  • er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning 

Hos os får du rådgivning og vejledning vedrørende de krav, loven stiller til kosttilskud. Desuden kan vi hjælpe med dokumenterede vurderinger af et produkts sikkerhed, samt ernæringsmæssige og fysiologiske virkninger.

Vurdering af kosttilskud

En sikkerhedsmæssig vurdering af et kosttilskud tager udgangspunkt i produktets kendte indholdsstoffer, plante- eller dyredele, tilsætnings- og hjælpestoffer m.m. Desuden foretager vi litteratursøgninger i relevante databaser for at finde dokumentation til vurderingen.

Hvis sammensætningen af produktet ikke er tilstrækkelig oplyst, kan vi foretage søgninger for at få et fingerpeg om, hvad produktet indeholder. Dette kan evt. følges op af laboratorieundersøgelser. I vurderingen indgår en kritisk gennemgang af den fundne dokumentation, og der konkluderes kun på basis af velgennemførte og velrapporterede undersøgelser. Ved mangel på dokumentation identificerer vi de områder, hvor der mangler nødvendig viden, og vi foreslår, hvad der evt. kan gøres for at skaffe fyldestgørende data.

Vi kan desuden tage stilling til, om der er mulighed for forureninger, og hvad man kan gøre for at kontrollere disse. Ud fra eventuelle anprisninger om produktets effekter kan vi give forslag til, om der skal kontrolleres for forfalskninger og evt. indhold af egentlige lægemiddelstoffer eller andre kemiske stoffer.

Særlige ingredienser
Tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler, f.eks. selektivt opkoncentrerede ekstrakter, kan i Danmark være omfattet af en særlig bekendtgørelse, der kræver at disse stoffer forhåndsgodkendes. Dette indebærer, at man skal forelægge dokumentation for stoffets sikkerhed, hvilket vi kan hjælpe med.

Vi kan desuden hjælpe med at undersøge, om påtænkte ingredienser eventuelt skal betragtes som novel food. Hvis ingrediensen skal betragtes som novel, kan vi bistå med sikkerhedsvurdering og med at udarbejde ansøgning om godkendelse.

En rapport fra DHI er garanti for, at produktets sikkerhed er vurderet ud fra de krav, der stilles i lovgivningen.

Dokumentation for sundhedsanprisninger
Vores adgang til databaser og viden om betingelserne for godkendelse af sundhedsanprisninger giver de mest optimale muligheder for at finde frem til en sundhedsanprisning, der kan opnå godkendelse. Lad os hjælpe med at finde, vurdere og opsummere dokumentation til brug for ansøgning om godkendelse hos den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA.Vil du vide mere?

<p>Helle Buchardt Boyd<br /> <a href="mailto:hbb@dhigroup.com">hbb@dhigroup.com</a> <br /> +45 4516 9097</p>Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt