Migration af stoffer fra plastmaterialer

Plastmaterialer bruges overalt: i køkkenmaterialer, tøj, legetøj, i emballage i fx fødevare- og medicinalbranchen, medicinsk udstyr, byggebranchen, biler, elektronisk udstyr og udstyr til drikkevandsforsyningen.


Udover polymerer vil plastmaterialer indeholder en række stoffer, hvoraf nogle kan betragtes som urenheder og andre er bevidst tilsatte stoffer. Disse kan migrere ud til de omgivelser, som plastmaterialet er i direkte kontakt med, også kaldet recipienten. Eksempler på recipienter er luft, fødevarer, vand, blod, sved og spyt.

Forhold, der påvirker migration
I de tilfælde hvor stofferne kan betragtes som farlige, og hvor mennesker eller miljø kan blive eksponeret for dem, bør man vurdere den risiko, der er forbundet med denne migration. 

Især to forhold er styrende for migration:

  1. Diffusionskoefficienten af stoffet i plastmatricen. Den er afhængig af en række faktorer som det såkaldte frie volumen, dvs. den plads som ikke er fyldt ud af polymerer og andre stoffer, og af temperaturen.
  2. Stoffets fordelingskoefficient mellem recipienten og polymeren. Denne fordelingskoefficient er et mål for, hvor godt stoffet befinder sig i recipienten i forhold til polymermatricen. 
Beregning af migration
DHI har igangsat et projekt for beregning af migrationen af stoffer fra plastmaterialer. I den forbindelse har vi afprøvet en række eksisterende programmer til at beregne frigivelsen af stoffer, ligesom vi er ved at udvikle vores eget program til at beregne dette. 

Videre har vi udviklet et værktøj, der kan vurdere de vigtigste parametre – nemlig diffusionskoefficienten og fordelingskoefficienten for en række kombinationer af stof-polymerer-recipienter. 

I den forbindelse kan vi blandt andet hjælpe med:

  • At beregne migrationen fra plastmaterialer til recipienter (fx luft, fødevarer, vand) – herunder at estimere de nødvendige parametre til beregningerne.
  • At beregne migrationen til og gennem plastmaterialer fra fx trykfarver på emballage – herunder at estimere de nødvendige parametre til beregningerne.
Risikovurdering
Desuden kan vi hjælpe med at lave risikovurdering af stoffer i plastmaterialer og deres mulige påvirkning af sundhed eller miljø. Dette er relevant i en lang række sammenhænge:

  • REACH-registrering af stoffer, som kræver en risikovurdering af brugen af et stof i en artikel, hvis stoffet er klassificeret, og hvis registranten har en årlig tonnage over 10 tons/året.
  • Præ-vurdering: fx om et tilsætningsstof til en fødevareemballage kan udgøre en risiko for sundheden.
  • Vurdering af om fx farvestoffer i legetøj kan udgøre en risiko.Vil du vide mere?

<p>Helle Buchardt Boyd<br /> <a href="mailto:hbb@dhigroup.com">hbb@dhigroup.com</a> <br /> +45 4516 9097</p>


Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt