Alternative testmetoder

QSAR og andre modelleringsværktøjer

Det er dyrt og tidskrævende at teste medicinsk udstyr i laboratorier. Det gælder især for implantater, der er i kontakt med kropsvæv og -væsker.

I stedet for at teste i laboratorier kan man benytte computersimuleringsværktøjer som fx QSAR-modeller til at forudsige kemiske stoffers adfærd på basis af deres kemiske strukturer og ved at simulere uønskede bivirkninger i celler, væv og forsøgsdyr.

QSAR-modellering er en hurtig og billig måde til at genere data og udfylde manglende data. Ved at benytte QSAR-analyser kan vi forudsige en lang række toksikologiske og økotoksikologiske end points. Vi bruger bl.a. QSAR-modellering i forbindelse med risikovurderinger, ved regulatoriske beslutninger og til at optimere eksisterende produkter.

Udover QSAR har vi stor erfaring med at benytte data fra andre simuleringsværktøjer som fx read-across, gruppering af kemikalier og in vitro forsøg.

Vurdering af migration
Som alternativ til at teste i laboratorier er brugen af numeriske modeller blevet en godkendt metode til at vurdere migration af stoffer i forskellige materialer. Vi bruger bl.a. numeriske migrationsmodeller til at vurdere migration i medicinsk udstyr og i materialer til kontakt med fødevarer. 

Ved at kombinere toksikologisk ekspertise med matematiske matrixmodeller kan vi beregne migration af stoffer fra et- og flerlagsmaterialer lavet af polymere materialer som fx LDPE, LLDPE, HDPE, PP (homogen), PP (vilkårlig), PP (gummi), PS, HIPS, PET, PEN og PA.

Vi tilbyder desuden at planlægge og overvåge studier af udsivende stoffer (leachables), som udføres på kontraktforskningslaboratorier.


Vil du vide mere?

Brian Svend Nielsen

bsn@dhigroup.com

Torben Wilde Schou

tws@dhigroup.com

Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt