Datasøgning


Toksikologisk informationssøgning
Informationsmængden er steget voldsomt de seneste 20 år. Kilderne til toksikologiske data er mangfoldige, og det er en tidskrævende proces at indhente data. Selvom elektroniske databaser i høj grad har lettet arbejdet, er der i dag så mange databaser, at det kræver specialviden at udvælge og søge i de mest relevante.

Hos DHI har vi stor ekspertise i søgning af informationer og bibliografiske oplysninger i medicinske og kemiske databaser.

Hvem har brug for datasøgning?
Virksomheder, der udvikler, producerer og forarbejder kemikalier, har ofte behov for at søge informationer om kemiske stoffers og produkters mulige effekter på dyr og mennesker samt på miljøet. Formålet med en datasøgning kan være af meget forskellig art, f.eks. at foretage en risikovurdering for mennesker og miljø eller at dokumentere evt. påvirkninger.

Hvilke stoftyper søger vi data på?
Vi hjælper med at søge data på lægemidler, fødevareingredienser, plantebeskyttelsesmidler, biocider og kosmetik. Derudover søger vi data på kemikalier, der indgår i virksomhedernes produktion, hvad enten det drejer sig om aktivstoffer, mellemprodukter, proceshjælpemidler, affaldsstoffer, tilsætningsstoffer eller formuleringsingredienser.

Vi hjælper med

  • at udarbejde søgestrategier
  • at fremskaffe og vurdere relevante toksikologiske, fysiologiske og kemiske data
  • at udarbejde toksikologiske profiler for den eller de pågældende forbindelser, evt. med inddragelse af publicerede og konfidentielle data
  • at evaluere søgekilder og udarbejde søgestrategi for relevante brugere
  • at fremskaffe dokumentation til ernærings- og sundhedsanprisninger (fødevarer) 
  • at udforme søgestrategi som standardforskrift (Standard Operating Procedure) for informationssøgning af kemiske stoffers toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber
  • at assistere i forbindelse med design af interne stof- eller produktdatabaser

Hvor søges data?
Vi udfører informationssøgning både som engangsydelse og løbende efter behov. Vi udfører datasøgninger i relevante kilder som fx håndbøger, monografier og rapporter samt søger i frit tilgængelige databaser på internettet og via databaseværten STN, The Scientific & Technical Information Network.

Vil du vide mere?

Dorthe Nørgaard Andersen

dna@dhigroup.com