Anmeldelse af klassificering og mærkning af kemikalierProducenter og importører af kemiske stoffer skal anmelde stoffernes klassificering og mærkning efter CLP-reglerne til ECHA, Det Europæiske Kemikalieagentur. ECHA samler oplysningerne i en offentligt tilgængelig database kaldet Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger.

Gælder både rene stoffer og stoffer i produkter
Klassificering og mærkning skal anmeldes for alle producerede og importerede stoffer. Desuden skal klassificering af stoffer i importerede produkter anmeldes, hvis stofkoncentrationerne overskrider visse grænser.

Samtlige stoffer, der skal registreres under REACH, er omfattet af kravet om anmeldelse til Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger. For stoffer, der ikke skal registres under REACH, skal der kun foretages anmeldelse for klassificerede stoffer.

Ingen nedre mængdegrænser
Stoffers klassificering og mærkning skal anmeldes uanset hvilke mængder, stofferne produceres eller importeres i. Det gælder uanset om stoffet skal registreres under REACH eller ej. 

Find svar i vores GHS Portal
Vi har udviklet en portal, hvor du kan finde svar på en lang række spørgsmål om klassificering og mærkning ifølge GHS (inkl. CLP), herunder fareklasser, fare- og sikkerhedssætninger m.m. Se portalen her.

Vi hjælper dig, hvis du har brug for:

  • rådgivning i forbindelse med at du selv anmelder
Vi tilbyder også at anmelde stofklassificeringer på dine vegne.

Vil du vide mere
Henriette Christiansen: hc@dhigroup.com
Helle M. Andersen: hma@dhigroup.com