Produktregistrering


Mange lande i EU kræver at virksomheder, der sælger kemikalier, foretager en såkaldt produktregistrering til myndighederne. Reglerne for, hvilke produkter der skal registreres, varierer betydeligt fra land til land. Der kan være krav om registrering af samtlige kemikalier, der sælges i et land, eller der kan være krav om registrering af visse produkter afhængig af fx klassificering eller produkttype. 

Produktregistreringer skal foretages uanset om der også er foretaget en stofregistrering under REACH.

Forskellige krav til oplysninger
En produktregistrering kræver, at der indsendes en række oplysninger til myndighederne. Hvilke oplysninger, der kræves, varierer fra land til land. Nogle lande kræver blot et sikkerhedsdatablad for kemikaliet, mens andre lande kræver oplysning om 100 % kemisk sammensætning. 

Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om der er krav om produktregistrering af et givet kemikalie i et givet land. Hvis dette er tilfældet, kan vi hjælpe med at registrere kemikaliet hos de relevante myndigheder på din virksomheds vegne, herunder at fremskaffe de nødvendige oplysninger fra producenten.

Vil du vide mere
Henriette Christiansen: hc@dhigroup.com
Helle M. Andersen: hma@dhigroup.com

Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt