Sætningsbibliotek og stoflister


I har behovet – vi har data

Kernen i ethvert sikkerhedsdatablad er korrekte informationer om de lovgivningsmæssige krav og data på det pågældende kemikalie. Udfordringen er at holde sig opdateret med de nationale lovgivninger og krav samt at mestre den korrekte sprogterminologi på de markeder, man handler med. 

Vi tilbyder en række IT-løsninger, der gør det nemmere at udarbejde sikkerhedsdatablade.

Et system til mange markeder 
Vores sætningsbibliotek – DHI Phrase Library –  indeholder 5.000+ sætninger på over 40 forskellige sprog. Sætningsbiblioteket er bygget på den terminologi, der anvendes i de enkelte landes lovgivning, og i overensstemmelse med nationale regler. Det betyder, at der kun er kort vej fra sikkerhedsdatablad på et sprog til sikkerhedsdatablade på mange sprog og til mange markeder over hele verden.

Jeres software – vores data 
Selv om jeres virksomhed har eget system til at holde styr på kemikalieoplysninger og udarbejde sikkerhedsdatablade, kan det betale sig at investere i de regulatoriske data, så man er sikker på at være opdatereret med den nyeste lovgivning. 

Ud over vores sætningsbibliotek tilbyder vi:

  • Individuelle, regulatoriske stoflister – alle med CAS og/eller EINECS numre og adgang til en engelsk oversættelse uanset listens officielle sprog. 
  • REACH og CLP-lister, herunder listen over harmoniserede stoffer og kandidatlisten, til alle EU-sprog.
  • GHS label package, som indeholder gældende signalord, fare- og sikkerhedssætninger. Vi kan levere pakken til mere end 50 markeder.
  • Nationale lister, som er nødvendige for at udarbejde dokumenter til kunder uden for EU (fx SARA-lister til USA). 
  • Lister over nationale og/eller anbefalede grænseværdier – klar til indlæsning i sikkerhedsdatabladets sektion 8. 
  • Oversættelse af firmaspecifikke sætninger – vores tekniske og regulatoriske indsigt kombineret med de rette sprogkompetencer giver oversættelser af høj kvalitet. 

Vi kan levere data i standard filformater som MS Access eller Excel eller i vores webbaserede system, ChemManager®, som kan supplere jeres egne kemikaliestyringssystemer.

Vil du vide mere:
Ilaria De Rosa Carstensen: idc@dhigroup.com